תנאי שימוש

תנאי השימוש ורכישת אלמנטים באתר 'יוחנן' (להלן האתר)

לתשומת לבכם, כל רכישה מהמוצרים הקיימים בחנות מהווה הסכמה ביודעין לתנאי השימוש על ידי הרוכש או באי כוחו. חריגה מתנאי השימוש תהווה עילה לתביעה משפטית או דין תורה.
בשעת הרכישה ישנה אפשרות לרוכש למלא כתובת מייל, הרוכש מאשר בכך שהאלמנטים יישלחו לכתובת זו, תנאי השימוש חלים על מקבל האלמנטים, ולא ניתן לעשות שימוש בצד שלישי לשם העברת האלמנטים.
רכישת המוצר אינה מהווה קניית בעלות רוחנית או קניינית והבעלות שייכת לאתר במלואה. הרכישה מקנה לרוכש/מקבל האלמנטים רשות שימוש בפריטי העיצוב לשם כל שימוש עיצובי באופן אישי בלבד, אין רשות למכור או להעביר את המוצר העיצובי או חלקים ממנו לצד שלישי (גם במידה והם עובדים או לקוחות).
זכויות הקניין חלים הן על עיצובים והן על טקסטים הקיימים באתר.
אין אחריות על איכות ההדפסה או הפקה (בגלופות) של המוצרים המופיעים באתר. כמו"כ אין התחייבות לתמיכה ושירות לרוכשים באתר.
האתר יהיה רשאי לשנות את המחירים בכל עת שירצה ללא הודעה מראש, לתשומת לבכם שווי כל עיצוב וטקסט באתר הינו 3000 ₪, ההוזלה למחירים הנקובים באתר הינה למשתמשים העומדים בתנאי השימוש המפורטים כאן, החורג מתנאי שימוש אלו חושף עצמו לתביעה על סכום זה או על יתירה מכך על פי שיקול דעת מנהלי האתר. המחיר הנקוב באתר אינו כולל עמלת גביה בסך שקלים בודדים.
הפרטים המוזנים במערכת יעמדו לרשות האתר לצורך שירות וקידום האתר ולא יועברו לצד שלישי אלא במידת חריגה מתנאי השימוש או לצורך משפטי ובירור מחלוקות.